Tuesday, May 3, 2011

ISRAILLIYAT-KISAH TABUT-


1.0 Pendahuluan

Al-Quran merupakan satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah s.b.t. melalui perantaraan Malaikat Jibril a.s. kepada Rasulullah s.a.w. Al-Quran juga merupakan ‘al-Huda’ kepada seluruh manusia dan ianya sesuai sepanjang zaman, keadaan,dan juga tempat. Kesan daripada itu, al-Quran memerlukan satu penafsiran yang kukuh dan kuat bagi memudahkan orang awam untuk memahami isi kandungan al-Quran dan seterusnya dapat menghayati segala isi kandungannya. Setiap penafsiran yang dilakukan, jika tidak berhati-hati akan menyebabkan mudahnya unsur-unsur Israiliyyat dan pendustaan memasuki ke dalam kitab-kitab tafsir. Unsur-unsur Israiliyyat ini menyerap masuk ke dalam kitab tafsir kerana sikap ambil mudah pentafsir. Mereka terus menukilkan tafsir tanpa mengira kesahihan cerita tersebut. Mereka juga mentafsir ayat al-Quran secara terus tanpa meneliti dan mengambil penafsiran tersebut daripada riwayat-riwayat yang salah dan jauh terpesong dari tafsir yang sebenar. Rentetan daripada itu, maka telah banyak unsur-unsur Israilliyat telah  dikesan dalam kitab-kitab tafsir terutamanya banyak terdapat dalam kisah-kisah para nabi.

1.1 Definisi Israilliyat

‘Israilliyat’ diambil daripada perkataan jamak dan mufradnya ialah ‘Israilliyah’. Perkataan Israilliyah ini telah dinisbahkan kepada keturunan Israel. Israel ini pada mulanya ialah berasal daripada nama seorang nabi iaitu Nabi Ya’qub bin Nabi Ishaq a.s yang bermaksud Hamba Allah yang taat. Selepas itu, anak cucu Ya’qub dikenali sebagai ‘Bani Israel’.[1] Manakala keturunan Nabi Isa a.s pula, dikenali sebagai ‘Nasara’ atau ‘Nasrani’. Bagi yang yang beriman dengan Nabi Muhammad s.a.w. dikenali sebagai ‘Muslim ahl al-Kitab’.
Israilliyat menurut istilah ialah kisah-kisah yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kisah Yahudi yang menyerap masuk dalam dalam kalangan masyarakat Islam melalui kita-kitab tafsir al-Quran. Ianya banyak berlaku pada zaman Tabi’in. Namun begitu, ulama tafsir dan hadith telah menggunakan istilah Israilliyat ini dalam konteks yang lebih luas  iaitu setiap kisah atau cerita lama yang diadakan, mereka memasukkannya di dalam tafsir mereka. Ada juga ulama tafsir dan hadith  menganggap Israilliyat adalah setiap kisah yang direka-reka atau dicipta oleh musuh-musuh Islam dan dimasukkan ke dalam tafsir dengan tujuan untuk merosak serta menjatuhkan kesucian umat Islam. Hussin al-Dahabi telah menukilkan makna Israilliyat dalam kitab Tafsir al-Mufassirun iaitu cerita yang diambil dari sumber Bani Israel. Ia adalah kata jamak dari Israilliyah dan merupakan nisbah kepada keturunan nabi Ya’qub dan Ishaq bin Ibrahim yang mempunyai 12 keturunan dan perkataan Israilliyat juga digunakan berdasarkan kebiasaan domiannya penglibatan orang Yahudi dalam menyebarkan berita-berita palsu berbanding kaum lain. Manakala menurut pendapat Solah al-Kholidi mengatakan iaitu Israilliyat ialah istilah yang digunakan oleh orang Islam terhadap sebarang perkhabaran palsu.

1.2 Riwayat Israilliyat

Dalam Israilliyat ini juga terdapat riwayat-riwayat. Secara umumnya, boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu yang pertama, Israilliyat yang betul dan bertepatan dengan nas-nas al-Quran dan hadith. Israilliyat daripada bahagian ini mestilah diriwayatkan berdasarkan hadith Rasulullah s.a.w dan sahih. Seperti mana yang diriwayatkan dalam hadith al-Bukhari:

بلغوا عني ولو ايه, وحدثا عن بني إسرائل لا حرج , ومن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار

 Mafhumnya: “Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Perkatakanlah kisah-kisah Bani Israel dan ianya bukanlah menjadi suatu kesalahan. Dan sesiapa yang berdusta terhadapku maka disediakan baginya tempat di dalam neraka.”
Riwayat yang kedua iaitu Israilliyat yang bercanggah dengan nas al-Quran dan Hadith, bahkan menyakahi logik akal. Israilliyat sebegini idak harus diriwayatkan. Seterusnya yang ketiga iaitu Israilliyat yang ‘Maskut ‘Anhu’. Ianya tidak disokong oleh nas-nas al-Quran dan al-Sunnah iaitu bukan dari bahagian yang pertama dan yang kedua. Bagi bahagian ini tidak perlu untuk membenarkan atau mendustakan. Tetapi harus diriwayatkan.


1.3 Pengaruh Israilliyat dalam kitab tafsir

Kemasukan Israilliyat ke dalam kitab tafsir ialah bermula dengan masuknya peradaban Bani Israel yang telah berhijrah ke Semenanjung Arab ke dalam peradaban arab pada zaman Jahiliah. Peradaban itu juga disebut sebagai ‘thaqafah’. Bangsa Yahudi telah membawa segala ilmu-ilmu yang diambil daripada kitab-kitab agama mereka, dan kebanyakan perkara yang berkaitan dengannya. Bahkan mereka juga mewarisi dari sau generasi kepada satu generasi bermula daripada nabi-nabi mereka dan ahli kitab mereka. Mereka juga mempunyai sekolah yang dikenali sebagai ‘al-midras’ sebagai tempat untuk mereka mendalami ilmu mereka serta mempelajari setiap perkara yang diwarisi. Mereka juga mempunyai tempat-tempat untuk beribadah untuk menegakkan syiar agama mereka.

Setelah pada itu, datang pula ajaran Islam dan kitab Allah s.b.t. Dalam kitab tersebut  telah terkandung di dalamnya ilmu dan juga agama. Seterusnya tersebar luas dalam kalangan penduduk di Semenanjung Arab. Pada zaman kegemilangan Islam, pusat pemerintahan Islam terletak di Madinah. Ianya diterajui oleh junjungan besar Rasulullah s.a.w. yang merupakan nazir pada masa itu. Baginda telah menubuhkan masjid yang diberi nama Masjid al-Nabawi untuk mendidik para sahabat serta mengadakan majlis-majlis ilmu. Pada masa itu juga, kedapatan di sekitar Kota Madinah golongan Yahudi yang tinggal bermukim seperti Bani Quraizah, Bani al-Nadir, Yahudi Taima’ dan lain-lain.

Pada masa itu juga, terdapat juga pendeta-pendeta atau ahli kitab Yahudi telah masuk agama Islam. Contohnya seperti Abdullah bin Salam r.a. Mereka telah menjadi tempat rujukan kepada sahabat-sahabat mengenai kisah-kisah yang sama yang terdapat dalam al-Quran dan Taurat. Namun begitu, para sahabat Rasulullah s.a.w. tidak menerimanya secara terus akan tetapi mereka merujuk juga kepada syarak dan logik akal. Mereka akan menolak sekiranya kisah yang sampai kepada mereka itu tidak boleh diterima akal dan syarak.

Orang-orang Arab yang timbul keinginan dalam kalangan mereka untuk mengetahui mengenai kejadian makhluk dan rahsia kejadian makhluk, mereka akan cenderung untuk bertanya kepada ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Antara tempat rujukan mereka seperti Ka’ab bin al-Ahbar, Abdullah bin Salam dan Wahab bin Munabbih. Hal ini kerana, terdapat banyak kisah-kisah Israilliyat yang diriwayatkan oleh mereka dalam kitab-kitab tafsir.


1.4 Definisi Tabut 
Allah berfirman :
Mafhumnya: “Dan Nabi mereka, berkata lagi kepada mereka: "Sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu (yang menunjukkan benarnya dari Allah) ialah datangnya kepada kamu peti Tabut yang mengandungi (sesuatu yang memberi) ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu, dan (berisi) sebahagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi-nabi Musa dan Harun; peti Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya peristiwa kembalinya Tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagi kamu jika betul kamu orang-orang yang beriman”.

            Tabut dari segi istilah ialah sunduk; kotak, peti, keranda dan lain-lain. Dalam kamus mesir juga ada mendefinisikan Tabut sebagai ‘kayu penanda kubur’. Dalam Tafsir al-Munir, 1/800, Sheikh Dr Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahawa Tabut ialah sunduk atau kotak yang terpelihara di dalamnya iaitu Kitab Taurat, dan diriwayatkan juga kotak tersebut diperbuat daripada kayu bersalut emas. Al-‘Amalqa telah mengambil peti tersebut dan telah dikembalikan kepada Bani Israel. Kemudiannya orang Palestine telah mengambilnya semula dan akhirnya diberikan kepada Talut.

            Dalam kitab Tafsir Fi Zilal al-Quran telah menyatakan bahawa malaikat telah membawa peti tersebut yang berisi Kitab Taurat dan diberikan kepada Talut. Peti tersebut merupakan hasil daripada peninggalan keluarga Nabi Musa a.s. dan Nabi Harun a.s. peti tersebut dicuri oleh musuh setelah Nabi Musa a.s wafat.[2] Manakala dalam kitab Tafsir al-Maraghiy menyatakan Tabut ialah sebuah peti yang ada di dalamnya terdapat sebuah Kitab Taurat. Peti tersebut telah dirampas oleh al-‘Amalqa, akan tetapi dirampas kembali oleh bani Israel. Dalam perjanjian lama pada kitab ulangan telah disebutkan bahawa apabila Nabi Musa a.s. selesai menulis Kitab Taurat, baginda telah memerintahkan kaum Lawiyyin iaitu keturunan para nabi yang membawa peti perjanjian Allah. Baginda telah bersabda kepada kepada mereka: “Ambillah Kitab Taurat ini, dan letakkanlah di sebelah peti perjanjian Allah, Tuhan kamu menjadi saksi kepada kamu semua.” Lalu, terjadinya peperangan di antara Bani Israel dengan bangsa Palestine. Peperangan tersebut berlaku semasa pemerintahan Ali yang pada ketika itu dipengaruhi oleh seorang bomoh. Bangsa Palestine berjaya menewaskan Bani Israel serta menindas dan memperbudakkan mereka. Ali telah mati kerana terkejut mendengar berita tersebut dan kedudukan tersebut telah diganti oleh Nabi Samuel a.s. yang menjawat jawatan sebagai qadi dan merupakan nabi kepada mereka. Nabi Samuel a.s. telah dituntut oleh Bani Israel untuk menghadirkan malaikat untuk memimpin mereka melawan musuh dan agar pengangkatan Talut itu dirasmikan sebagai milik mereka yang akan membawa ketenangan dan ketenteraman hati.[3]

1.5 Biodata Nabi Musa a.s.

Nabi Musa a.s. adalah seorang bayi yang dilahirkan di Mesir dalam kalangan Bani Israel yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang bersikap kejam dan zalim. Baginda telah dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil kemudiannya dijumpai dan diasuh oleh Asiah. Asiah merupakan Isteri kepada Fir’aun pada ketika itu. Pada satu hari, Firaun sedang mendukung Musa yang masih dalam kanak-kanak, asyik sedang mendukung dengan tiba-tiba janggutnya ditarik oleh Nabi Musa a.s. hingga dia kesakitan, lalu berkata: “Wahai isteriku, mungkin kanak-kanak ini yang akan menjatuhkan kekuasaanku.” Isterinya berkata: “Sabarlah, dia masih kanak-kanak, belum berakal dan tidak mengetahui apapun.” Sejak berusia tiga bulan hinggalah dewasa Nabi Musa a.s. tinggal di istana itu sehinggakan orang memanggilnya Musa bin Firaun. Nama Musa sendiri diberi keluarga Firaun. “Mu” bermakna air dan “sa” bermaksud pokok sempena tempat penemuannya di tepi Sungai Nil oleh Asiah. Nama sebebnar ialah Musa bin Imran bin Qahat bin Lawi bin Ya'qub. Manakala ibunya bernama Yukabad. 

Setelah meningkat dewasa Nabi Musa a.s. telah beristerikan dengan puteri Nabi Syu'aib iaitu Shafura. Dalam perjalanan hidup Nabi Musa a.s. untuk menegakkan Islam dalam penyebaran risalah yang telah diutuskan oleh Allah s.b.t. kepadanya. Baginda juga telah dipertemukan beberapa orang nabi termasuk bapa mertuanya iaitu Nabi Syu'aib a.s, Nabi Harun a.s dan Nabi Khidhir a.s. Dalam kisah ini juga ada diceritakan tentang perlibatan beberapa orang nabi yang lain di antaranya Nabi Samuel a.s dan Nabi Daud a.s. Nabi Musa a.s. wafat pada tahun 1237 SM. Baginda wafat ketika berusia 120 tahun, tetapi ada pendapat menyatakan usianya 150 tahun di Bukit Nabu’, tempat diperintahkan Allah untuk melihat tempat suci yang dijanjikan, iaitu Palestin.

2.0 Metodologi penulisan

                 Kajian pengkaji didalam menghuraikan tentang cerita-cerita isra’iliyat mengenai kisah tabut ini adalah dengan menggunakan kaedah rujukan perpustakaan. Ini dapat dilihat berdasarkan kepada lampiran yang disediakan oleh pengkaji. Lampiran tersebut diletakkan bertujuan untuk menjadi bahan rujukan kepada pengkaji. Pengkaji juga mengambil rujukan daripada internet untuk mendapatkan gambaran berkenaan dengan kisah-kisah tersebut.

            Berdasarkan pemerhatian dan kajian terhadap kisah isra’iliyat berkenaan kisah tabut di dalam kitab-kitab tafsir. Pengkaji telah memasukkan beberapa peristiwa atau kisah yang mengandungi unsur-unsur isra’iliyat di dalam penulisan kajiannya.

  3.0Huraian Kisah Tabut

Mafhumnya: “Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka bani israil sesudah nabi musa,  iaitu ketika mereka berkata kepada seseorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan allah. Nabi mereka menjawab mungkin sekali jika kalian nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mahu berperang di jalan allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami? Maka  tatkala perang itu diwajibkan keatas mereka mereka pun berpaling kecuali beberapa sahaja dari mereka. Dan allah maha mengetahui orang-orang yang zalim.”

Di dalam ayat ini disebutkan mengenai kisah Bani Israel yang berharap untuk berhadapan dengan musuh mereka. Mereka juga ingin mendapatkan kedudukan sebagai syuhada. Oleh sebab itu, mereka telah memaksa nabi mereka untuk melantik seorang pemimpin untuk memimpin mereka dalam perang tersebut. Menurut kitab Tafsir Sya’rawi mengatakan bahawa pada ketika itu para bangsawan dalam kalangan Bani Israel telah berkumpul untuk menghadap nabi  mereka yang masih hidup pada masa itu dan berkata: “Mintalah kepada tuhanmu agar ia mengutus seorang pemimpin perang kepada kami”. Permintaan ini menunjukkan bahawa pada ketika itu masih belum terdapat pemimpin perang.

Berkata Abu Ja’far mengenai hal ini: “Setelah wafatnya Nabi Musa a.s., mereka telah berkata kepada nabi mereka: “Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya pada jalan Allah. Disebutkan kepadaku bahawa nabi yang mengatakan hal tersebut kepada mereka adalah Samuel bin Bali bin Alqamah bin Yarham bin ilihu bin Tahw bin Suf bin Alqamah bin Abu Yasif bin Qorun bin Yashar bin Qahits bin Lawai bin Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim.[4]

Lalu nabi mereka menjawab: “Tidak mungkin, jika diwajibkan berperang kepada kamu kelak maka kamu tidak akan berperang kerana takut kepada musuh. Mereka pun berkata kepada nabi mereka: “Mengapa pula kami tidak berperang di jalan allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami bersama anak-anak kami dan paling menyedihkan ialah anak-anak kami telah dijadikan sebagai tawanan dan hamba sahaya[5].

Firman Allah s.w.t. mengenai makna ayat iaitu “Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung kami” merupakan satu alasan bagi mereka yang tidak mahu berperang pada jalan Allah[6]. Inilah keadaan orang-orang yang hidup dalam kemewahan dan mendapat nikmat yang banyak. Mereka ini berharap untuk berperang di medan peperangan dalam situasi yang tenang tetapi sebaliknya berlaku. Peperangan tersebut benar-benar terjadi dan situasi pada ketika itu menjadi huru-hara. Maka terlihatlah sikap sebenar mereka iaitu mereka telah lari dari medan peperangan.

Mafhumnya: “Dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka: "Bahawasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. mereka menjawab: "Bagaimana Dia mendapat kuasa memerintah Kami sedang Kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya, dan ia pula tidak diberi keluasan harta kekayaan?" Nabi mereka berkata:" Sesungguhnya Allah telah memilihnya (Talut) menjadi raja kamu, dan telah mengurniakannya kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan". dan (ingatlah), Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas (rahmat-Nya dan pengurniaan-Nya), lagi meliputi ilmu-Nya”.

Berdasarkan persoalan yang diajukan oleh Bani Israel mengenai perlantikan ketua pimpinan perang mereka, maka Allah s.w.t. telah mengangkat Talut sebagai raja dan pimpinan perang mereka. Lalu mereka menjawab: “Bagaimana Talut boleh diangkat menjadi pemimpin kami, sedangkan kami lebih lanyak mendapat kuasa pemerintahan tersebut. Bahkan  kami ini terdiri daripada golongan tertinggi iaitu golongan kerabat diraja. Manakala Talut pula tidak mempunyai kekayaan dan pangkat seperti kami, maka nabi mereka menjawab: sesungguhnya Allah telah memilih Talut menjadi raja serta pemimpin bagi kamu. Allah juga telah mengurniakan ilmu yang luas dan kegagahan kepada thalut untuk melawan musuh.

Bani Israel telah bertanya kepada Nabi Samuel a.s.: “Bagaimana dia (Talut) boleh dijadikan raja untuk menguasai  kami padahal dia tidak berhak terhadap pangkat raja tersebut? Ini disebabkan masih ada orang lain selain daripadanya yang lebih berhak daripadanya, dan dia pun tiada pendokong untuk menyokongnya, iaitu harta kerana dia bukan keturunan raja ataupun nabi. Jawatan raja hanyalah berada dalam lingkungan golongan Ibn Ya’qub, antara Nabi Daud a.s. dan nabi Sulaiman a.s. Sedangkan pangkat kenabian berada dalam dalam golongan Levi Ibn Ya’qub iaitu Nabi Musa a.s dan Nabi Harun a.s..

Nabi mereka mengatakan kepada mereka, “Sesungguhnya Allah s.w.t. memilihnya sebagai raja kamu disebabkan beliau memiliki keistimewaan seperti menurut fitrah yang merupakan sendi utama dan sebab itu beliau lebih diutamakan, luas pengetahuannya yang merupakan dasar atau modal untuk memimpin dan mengatur, mengetahui aspek-aspek kelemahan umat, kekuatannya, serta berfikiran cerdas untuk mengurus segala persoalan bangsanya, bertubuh sasa dan kuat yang menjadi asas keberanian, kemampuan membela diri, berwibawa dan bersikap tenang serta mendapat taufik Allah s.w.t. kerana diberi jalan untuk mencapai kedudukan yang dia sndiri tidak mengusahakannya.

Mafhumnya: “Dan Nabi mereka, berkata lagi kepada mereka: "Sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu (yang menunjukkan benarnya dari Allah) ialah datangnya kepada kamu peti Tabut Yang mengandungi (sesuatu Yang memberi) ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu, dan (berisi) sebahagian dari apa Yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi-nabi Musa dan Harun; peti Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya peristiwa kembalinya Tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagi kamu jika betul kamu orang-orang Yang beriman".

Berdasarkan ayat dari surah al-Baqarah ayat 248 di atas, diceritakan di dalam kitab Tafsir Al-Mishbah bahawa masyarakat Bani Israel pada masa itu memiliki peti yang dinamakan Tabut. Tabut merupakan peti yang selalu dibawa oleh kaum Bani Israel ini sewaktu berperang. Peti itu dikatakan dibawa oleh sekelompok orang-orang tertentu mendahalui pasukan yang lain. Tetapi mengikut apa yang diceritakan dalam satu peperangan, peti tersebut telah dirampas oleh musuh. Ekoran dari peristiwa tersebut, nabi mereka berkata bahawa tanda kekuasaan kerajaannya iaitu dengan kedatangan peti Tabut kepada mereka. Dalam peti Tabut tersebut melahirkan ‘sakinah’ iaitu ketenangan yang turun dari Allah s.w.t.[7] Menurut pendapat ulama mengenai ‘sakinah’ iaitu berdasarkan firman Allah s.w.t:

Semasa kehadiran peti Tabut juga datang bersama-sama ketenangan jiwa kerana ketika bertemu dengan peti Tabut yang menyelematkan nabi umat manusia. Penakwilan firman Allah mengenai ayat di atas berkanaan dengan ‘sakinah’ iaitu ketenangan yang terkandung di dalam peti tabut. Ahli tafsir berbeza pendapat dalam memberi maksud berkenaan dengan sakinah. Sebahagian daripada mereka berpendapat tabut ialah angin sepoi-sepoi yang memiliki wajah seperti wajah manusia. Antara pentafsir yang mentafsir sakinah ialah Imran bin Musa, beliau mengatakan bahawa sakinah ialah angin sepoi-sepoi yang memiliki wajah seperti wajah manusia. Manakala menurut Hannad bin As-Sauri, beliau menggambarkan sakinah adalah angin sepoi-sepoi dan memiliki dua kepala. Pendapat lain pula mengatakan sakinah ialah sesuatu yang memilki kepala seperti kepala kucing, dua sayap dan satu ekor, gambaran ini diceritakan oleh Muhammad bin Amr dan juga Ibnu Waki’. Para ahli tafsir yang lain pula mengatakan bahawa sakinah adalah kepala kucing yang mati. Menurut mereka, jika ia mengeong di dalam tabut, mereka akan menyakini bahawa mereka akan mendapat kemenangan dan pertolongan.

Sakinah’ juga dikatakan sebagai sebuah bejana dari emas syurga yang terdapat  hati para nabi yang dicucikan di dalamnya. Ini diceritakan oleh Abu Kuraib. Terdapat juga pentafsir yang mengatakan sakinah bermaksud ruh dari Allah yang berbicara.

Manakala makna ‘baqiah’ berdasarkan Firman Allah S.W.T," بقية"  dimana para ulama berbeza pendapat tentang ayat ini. Ada yang mengatakan bahawa ia adalah tongkat Nabi Musa a.s, tongkat Nabi Harun a.s. dan serbuk kayu yang pecah akibat dilemparkan oleh Musa a.s. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas r.a. Ikrimah menambahkan juga Taurat. Menurut Abu Shalih, beliau berkata "بقية" ,adalah tongkat Nabi Musa a.s. dan pakaiannya, pakaian Nabi Harun a.s dan papan lauh dari Taurat. Al-Tsauri berkata , “ada yang mengatakan bahawa "بقية" adalah se- qafiiz mann (makanan manis seperti madu) didalam mangkuk yang dibuat emas, tongkat Nabi Musa a.s., seban Nabi Harun a.s dan serbuk kayu.” Menurut pendapat Adh- Dhahhak mengatakan bahawa "بقية" adalah jihad dan perang melawan musuh.

Menurut riwayat dalam kitab tafsir Al-Maraghiy mengatakan bahawa Nabi mereka telah berkata kepada mereka, “Bahawa kembalilah kotak Tabut kepada kamu merupakan tanda perhatian Allah s.w.t kepada Talut. Kotak Tabut itu membawa ketenteraman kepada kamu kerana memandangkan ia mempunyai nilai keagamaan tersendiri (khusus). Kotak Tabut juga memuatkan barang- barang peninggalan Nabi Musa a.s dan Harun a.s yang berupa kepingan batu tulis, tongkat Nabi Musa a.s, pakaian baginda beberapa lembar Kitab Taurat dan barang peninggalan ulama- ulama pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun a.s. Di sini dikaitkan dengan keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun a.s  kerana ia merangkumi zaman mereka berdua (selepas Nabi Musa dan Nabi Harun a.s) sehingga datangnya Talut.

Ucapan ini diucapkan oleh seorang nabi untuk menunjukkan kepada Bani Israel yang tidak puas hati dengan hujah yang disampaikan kepada mereka mengenai dengan hak Talut untuk menjadi raja mereka. Oleh sebab itu, dibawakan bukti lain menunjukkan Tuhan memberi perhatian kepada Talut. Kotak Tabut ini mempunyai sifat yang pelik seperti di dalam kitab- kitab Bani Israel. Kepelikan dari sudut cara pembuatan, keindahan dan ukirannya yang dihiasi dengan emas. Manakala kayunya pula di perbuat daripada kayu yang mahal[8].  Ciri-ciri Tabut yang lain berdasarkan riwayat di dalam kitab tafsir Nurul Quran ialah seperti perahu peti suci yang panjangnya 3 yard(2,7m) dan luasnya 2 yard(1,8) dengan tanda-tanda ilahiah di dalamnya hanya dapat dihuraikan oleh rasul-rasul Allah[9]. Menurut Tafsir at-Thabari tabut adalah sekitar tiga kali dua hasta. Manakala menurut Tafsir al-Qurtubi oleh Al- Kalbi, tabut itu diperbuat dari kayu syamsar dan yang sering dijadikan sebagai bahan baku membuat sisir.

Faktor- faktor peti Tabut dibuat kerana bangsa Mesir pada ketika dulu merupakan penyembah berhala telah memperhambakan Bani Israel dalam tempoh yang amat lama. Justeru itu, perasaan mengagungkan patung berhala telah sebati dalam hati Bani Israel disebabkan oleh patung berhala tersebut mempunyai reka bentuk yang indah. Lalu Allah s.w.t. hendak memalingkan hati mereka daripada patung- patung yang dilihat akan ciptaan pada keindahan itu kepada benda lain yang dapat dilihat. Kemudian dihubungkan kepada-Nya untuk menjadi alat peringatan kepada-Nya.

Kotak ini pada mulanya diberikan nama sebagai ‘Tabut kesaksian’, iaitu kesaksian Allah s.w.t., kemudian ia dinamakan ‘Tabut Tuhan’dan kemudian ‘Tabut Allah. Ada yang berpendapat, ‘Tabut’ ini diangkat dengan pedati[10] yang ditarik dua ekor lembu daripada sebahagian Negeri Palestin kepada bani Israel. Kedua ekor lembu ini berjalan di bawah ilham malaikat dan dengan penjagaan mereka, tanpa ada seorang pun yang menuntun dan mengendalikannya. Sememangnya sudah menjadi  adat, sesuatu yang baik be…dengan ilham bukan daripada usaha manusia dan kebiasaanya dinisbahkan kepada ilham malaikat. Bani Israel berkata tentang sebab kedatangan (kembalinya) “Tabut” ini, iaitu bangsa Palestin telah ditimpa bencana serangan hama.. yang merosakkan tanaman mereka dan penyakit buasir yang menyerang rakyat setelah mengambil Tabut tersebut. Akhirnya mereka membuat keputusan dan menyangkaTuhan Bani Israel membalas dendam kepada mereka. Oleh sebab itu, mereka mengembalikan Tabut yang diangkat pedati dan ditarik oleh dua ekor lembu betina dan mereka turut meletakkan patung tikus dan busur anak panah daripada emas di dalam tabut tersebut untuk menghapuskan dosa mereka[11].

Kedatangan Tabut juga adalah merupakan  bukti wujudnya perhatian Allah s.w.t. kehadirannya juga adalah merupakan bukti terhadap kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Talut. Segala jawatan yang diberikan kepada adalah untuk mengurus segala kepentingan dn juga mengalahkan musuh.

Mafhumnya: “kemudian apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya, berkatalah ia: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu Dengan sebatang sungai, oleh itu sesiapa di antara kamu yang meminum airnya maka bukanlah ia dari pengikutku, dan sesiapa yang tidak merasai airnya maka Sesungguhnya ia dari pengikutku, kecuali orang yang menceduk satu cedukan Dengan tangannya". (Sesudah diingatkan demikian) mereka meminum juga dari sungai itu (dengan sepuas-puasnya), kecuali sebahagian kecil dari mereka. setelah Talut bersama-sama orang-orang yang beriman menyeberangi sungai itu, berkatalah orang-orang yang meminum (sepuas-puasnya): "Kami pada hari ini tidak terdaya menentang Jalut dan tenteranya". berkata pula orang-orang yang yakin Bahawa mereka akan menemui Allah: "Berapa banyak (yang pernah terjadi), golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak Dengan izin Allah; dan Allah (sentiasa) bersama-sama orang-orang yang sabar".

Ketika Talut keluar dari negerinya bersama dengan tentera- tenteranya, maka dia berucap dengan berkata kepada mereka. Diriwayatkan bahawa ketika mereka melihat kotak Tabut tersebut, mereka merasakan bahawa mereka tidak akan meragui lagi untuk mendapat kemenangan . Lalu mereka segera berjuang dan Talut pun berkata kepada mereka, “Janganlah keluar bersamaku orang tua, orang sakit, orang yang sedang membina bangunan yang belum selesai, orang yang sibuk berjual beli, orang yang masih mempunyai hutang, dan orang yang berkahwin tetapi belum bersama. Aku hanya menginginkan pemuda yang cergas dan bebas”, lalu berkumpullah lapan puluh ribu orang pilihannya. Ketika itu musim sangat panas sedangkan mereka berjalan merempuh daerah yang tandus. Ini menyebabkan mereka mengeluh kekurangan air, dan mereka memohon kepada Allah s.w.t. supaya dialirkan sungai untuk mereka. Maka Talut berkata kepada mereka, “Allah s.w.t. akan menguji kamu dan hendak membuktikan siapa diantara kamu yang taat dan siapa yang derhaka, siapa yang redha dan siapa yang marah. Dan selepas ini, kamu akan menemui sebatang sungai dan sesiapa yang minum daripadanya, dia bukan daripada golongan yang beriman, kecuali orang yang hanya mencedok satu kali dengan tangannya. Sesiapa yang tidak menikmati dan meminumnya, dia merupakan orang yang dapat dipercayai ketika berada dalam kesusahan dan penderitaan”.

Melalui ujian yang diberikan oleh Allah s.w.t. telah menyebabkan Talut mengetahui akan sikap tentera- tenteranya melaui tiga peringkat iaitu yang pertama orang yang minum sehingga kenyang tanpa mempedulikan penderhakaannya terhadap pemerintah dan ketua golongan ini iaitu Talut. Yang keduanya orang yang sekadar meneguk untuk membasahi tekaknya. Orang ini diterima walaupun kadar nilainya kurang. seterusnya orang yang sama sekali tidak minum. Mereka inilah orang yang menjadi pengawal dan pembela sejati yang dapat dipercayai kesetiaan dan penjuangannya.

Ketika Talut dan orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai dan jumlah mereka yang taat kepadanya sangat sedikit. Kemudian sebahagian daripada golongan yang beriman ini berkata kepada sebab-sebab yang lain (orang yang menyangka mereka akan bertemu dengan yang Allah s.w.t.), “Kami tidak mampu memerangi Jalut dan tenteranya apatah lagi hendak mengalahkan mereka , kerana jumlah mereka yang besar dan kekuatan mereka yang hebat”. Lalu golongan lain pula menolak anggapan tersebut kerana mereka percaya akan pertolongan Allah s.w.t. walaupun jumlah mereka yang sedikit. Ketika Talut dan golongan beriman yang bersamanya melihat musuhnya, iaitu orang Palestin (Jalut dan bala tenteranya) yang jumlahnya besar, mereka pun berlindung kepada Allah s.w.t. Mereka pun berdoa memohon supaya hati mereka dipenuhi kesabaran, kesabaran, ketabahan, manakala langkah mereka diteguhkan untuk berperang serta ditanamkan perasaan penuh kepercayaan dan ketenangan. Seterusnya Allah s.w.t. menerima doa mereka dan mereka pun menjadi sabar, teguh dan diberi pertolongan. Kemudian mereka menyerang dan mengusir sehingga memperoleh kemenangan dalam pertempuran itu.

Jalut merupakan pemerintah Palestin yang hebat dan dia menuntut untuk berperang. Namun begitu, tiada siapa pun yang mahu menentangnya sehingga Talut mengadakan pertandingan iaitu sesiapa yang dapat membunuh Jalut, dia akan dikahwinkan dengan puterinya dan dijadikan hakim (penguasa) dalam kerajaannya. Lalu Nabi Daud a.s. menyahut cabaran tersebut, sedangkan baginda masih kecil pada ketika itu, tanpa memakai baju besi dan senjata, dengan hanya membawa batu dan lastik baginda yang kebiasaannya digunakan untuk membunuh serigala dan singa. Lalu Jalut berkata kepadanya dengan nada mengejek: “Kamu keluar seperti keluar untuk membunuh anjing hanya dengan menggunakan lastik dan batu. Nanti aku akan potong- potong dagingmu dan akan aku hidangkan untuk menjadi makanan burung dan binatang buas untuk hari ini”. Tanpa membuang masa, Daud a.s. melastik Jalut dengan batu mengenai kepalanya. Setelah itu baginda pergi mendekatinya, lalu memotong kepalanya. 

Kemudian kepala Jalut dibawa bersamanya dan diserahkan kepada Talut dan ini menyebabkan pasukan tentera yang bersama (Jalut) bertempiaran lari. Sejak itu, Nabi Daud a.s. menjadi masyhur dalam kalangan masyarakat dan baginda mempunyai nama yang diwariskan oleh raja Bani Israel, dan Allah s.w.t. telah mengurniakan pangkat kenabian kepadanya, dengan menurunkan kitab Zabur kepadanya. Sebelum Nabi Daud a.s., tidak ada orang yang menjadi nabi dan raja dengan sekaligus. Hal ini Ini disebabkan kerana sudah menjadi kebiasaan kepada Bani Israel diutus kepada mereka seorang nabi dan mengangkat orang lain pula menjadi raja memerintah berdasarkan nasihat nabi. Seterusnya nabi pada ketika itu ialah Samuel a.s., sementara raja pula ialah Talut.

4.0 Kesimpulan

Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa Tabut yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 248 merujuk kepada sebuah kotak yang mengandungi ketenangan di dalamnya. Kotak tersebut telah diturunkan atau dikurniakan kepada Thalut sebagai tanda kekuasaan atau kelayakkan thalut menjadi seorang pemimpin perang. Namun peti tersebut telah dirampas oleh musuh-musuh mereka disebabkan mereka sering melakukan kemaksiatan sedang mereka mendapat kemenangan demi kemenangan. Walaupun banyak pentafsiran yang diberikan oleh para pentafsir mengenai Tabut, namun berdasarkan apa yang dapat difahami, Tabut merupakan sebuah pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel ketika mereka menghadapi peperangan.


Bibliografi
1)Kitab tafsir Al-Thabari
2)M.Quraish Shihab. Tafsir Al-Mishbah, jilid 1.
3)Muhammad Ibrahim Al Hifna.wi Kitab tafsir Al-Qurtubi, jilid 3.
4)Syekh Muhammad Mutawally Sya’rawi. Tafsir Sya’rawi, jilid 1.
5)Salahuddin Abdullah Omar Khalid. Tafsir Mubin, jilid 1.
6)Allamah Kamal Faqih Imani. Kitab Tafsir Nurul Quran.
[1] Fathullah Jamil, Islam Dan Idealisme Zaman Moden, m/s 29.
[2] Sayed Qutb, Tafsir Fi Zilal al-Quran, m/s 268.
[3] Ahmad Mustafa Al-Maraghiy, penterjemah Muhammad Thalib, Tafsir al-Maraghiy juzuk 1-2, m/s 584.
[4] Syeikh Ahmad Muhammad Syakir dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir, Tafsir Ath-Thabari, jilid4, m/s 306.
[5] Salahuddin Abdullah Omar Khalid, Tafsir Mubin, jilid2,m/s 172.
[6] Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Tafsir Al Qurtubi, jilid3, m/s 527.
[7] M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, jilid 1, m/s 497
[8] Ahmad Mustafa al-Maraghiy,Tafsir al-Maraghiy, jilid 1, m/s 550.
[9] Allamah Kamal Faqih Imami, Nurul quran, m/s 287.
[10]  Sesuatu yang dibawa oleh kereta kuda.
[11]Ahmad Mustafa al-Maraghiy,Tafsir al-Maraghiy, jilid 1, m/s 550

1 comment:

 1. http://reretaipan88.blogspot.com/2018/06/asiataipan-taipanqq-taipanbiru-15.html

  Taipanbiru
  TAIPANBIRU . COM | QQTAIPAN .NET | ASIATAIPAN . COM |
  -KARTU BOLEH BANDING, SERVICE JANGAN TANDING !-
  Jangan Menunda Kemenangan Bermain Anda ! Segera Daftarkan User ID terbaik nya & Mainkan Kartu Bagusnya.
  Dengan minimal Deposit hanya Rp 20.000,-
  1 user ID sudah bisa bermain 8 Permainan.
  BandarQ
  AduQ
  Capsasusun
  Domino99
  Poker
  BandarPoker
  Sakong
  Bandar66

  Kami juga akan memudahkan anda untuk pembuatan ID dengan registrasi secara gratis.
  Untuk proses DEPO & WITHDRAW langsung ditangani oleh
  customer service kami yang profesional dan ramah.
  NO SYSTEM ROBOT!!! 100 % PLAYER Vs PLAYER
  Anda Juga Dapat Memainkannya Via Android / IPhone / IPad
  Untuk info lebih jelas silahkan hubungi CS kami-Online 24jam !!
  • WA: +62 813 8217 0873
  • BB : D60E4A61

  Daftar taipanqq

  Taipanqq

  taipanqq.com

  Agen BandarQ

  Kartu Online

  Taipan1945

  Judi Online

  AgenSakong

  ReplyDelete